Dave Guerin - Monitor Engineer - Hong Kong

22 July 2015 Pass Blur - Hong Kong - Hong Kong - CEC Hall
6 May 2013 Pass Blur - Hong Kong - Hong Kong - Asia World Arena
3 December 2010 Pass Gorillaz - Hong Kong - Hong Kong - Asia World Arena