Dave Guerin - Monitor Engineer - Indonesia

15 May 2013 PassPass Blur - Indonesia - Jakarta - Lapangan D Senayan
13 February 2004 Pass Helloween - Indonesia - Yogyakarta - Stadium Mandala Krida
11 February 2004 PassPass Helloween - Indonesia - Ancol Jakarta - Pantai Festival 2004
9 February 2004 Pass Helloween - Indonesia - Surabaya - Stadium Tambaksari